اخباراخبار کانادا

افزایش قیمت گاز طبیعی در انتاریو از اول جولای

هیئت انرژی انتاریو (OEB) اظهار داشت که قیمت گاز طبیعیاز ابتدای جولای افزایش می یابد. OEB روز پنجشنبه گفت کهدرخواست Enbridge Gas Inc در 3 ژوئن را برای افزایش نرخگاز طبیعی به دلیل کمبود منابع آن در آمریکای شمالی و عدماطمینان از چشم انداز انرژی جهانی تایید کرده است.

OEB همچنین هشدار داد که این افزایش قیمت در آینده اینزدیک قابل حذف نیست. OEBگفت: آژانس بین‌ المللی انرژی(IEA) نسبت به ادامه افزایش قیمت ها پس از این سه ماهههشدار می‌ دهد و اظهار می کند که تولید در آمریکای شمالینتوانسته است با تقاضا مطابقت داشته باشد، در حالی کهسطح ذخیره‌سازی در سراسر آمریکای شمالی کمتر از میانگین5 ساله، باقی مانده است.

Enbridge در وب‌ سایت خود گفت که تأیید این درخواست بهاین معنی است که مصرف‌ کننده معمولی باید حدود 5 دلاربیشتر در ماه در دوره سه ماهه آینده از جولای تا سپتامبربپردازد.

این شرکت اضافه کرد که از اکتبر گذشته در کنار OEB و دولتانتاریو برای تعدیل افزایش قیمت گاز، کار کرده است. OEB کهنرخ ها را هر سه ماه یکبار تعیین می کند، گفت بدون طرحکاهش پیشنهاد شده توسط Enbridge، مصرف کنندگانمسکونی باید 21 تا 62 دلار اضافی در صورتحساب سالانهخود بپردازند. تعدیل کننده اضافه کرد که Enbridge که تحتمقررات آن است، بدون توجه به نوسانات قیمت در بازار، مجازبه کسب سود از فروش گاز طبیعی نیست.

منبع خبــــــر

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید